Nabór uczniów

Trwa nabór dzieci do punktu przedszkolnego, oddziału zerowego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016.

Wnioski do pobrania u dyrektora szkoły, wychowawców grupy zerowej i przedszkolnej .

Do wniosku należy dołączyć ksero aktu urodzenia dziecka.