Projekty unijne

Od dnia 01.01.2011r.  w naszej szkole realizowane są projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 "Chcemy dorównać najlepszym - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Poniatowie"    

"Angielski dla każdego"